Üldinfo koolitustest

Õppe sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas.

Koolitused sobivad  algajatele. Kui üksikute koolituse jaoks on soovitavad eelnevad teadmised ja oskused, on see märgitud konkreetse õppekava juures.

Õppe alustamise tingimused:

Õppekavade rühm: Isikuteenindus  > Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekavade eesmärk:  anda õppijatele teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused  iseseisva töö alustamiseks valitud iluteenindaja erialal

Õppe maht ja sisu: on antud iga konkreetse õppekava juures

Õppekeskkond: auditoorne ja praktiline õpe toimub koolikeskkonnas õpperuumides, mis on sisustatud vastavalt iga eriala ilusalongile esitatavatele nõuetele. Iga õppekava juures on antud konkreetse eriala õppekeskkonna kirjeldus. Õppegruppides on kuni 5 inimest.

Väljundid: on antud iga konkreetse õppekava juures.

Hindamismeetodid: arvestus (teooria test, praktiliste tööde sooritamine)

Hindamiskriteeriumid:
õppija teostab praktilised tööd igal õppekava teemal, põhjendades kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut.
Tulemus on korrektne ja vastab töö eesmärgile.

Koolitajad: koolitajad omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni :
kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi.
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös vähemalt 90% mahus. Lisaks tuleb sooritada lõpuarvestus positiivsele tulemusele.  55 akadeemilise tunni ja väiksema mahuga koolitused tuleb tunnistuse saamiseks läbida täies mahus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend.

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja väljundid saavutatud.

Tõend – kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õppetundide arvule.